شرکت های محترم توجه داشته باشند فرآیند جانمایی آنلاین از تاریخ ۱ شهریور‌ماه فعال شده و غرفه ها قابل ثبت خواهد شد

متراژ : 28.5 متر مربع

 نوع غرفه : پیش ساخته

توجه : همه قیمت ها به صورت علی الحساب میباشند.

280,186,200