شرکت های محترم توجه داشته باشند فرآیند جانمایی آنلاین از تاریخ ۱ شهریور‌ماه فعال شده و غرفه ها قابل ثبت خواهد شد

متراژ : 36 متر مربع

نوع غرفه: امکان انتخاب زمین خام و یا پیش ساخته

توجه : همه قیمت ها به صورت علی الحساب میباشند.

291,835,200 351,235,200