شرکت های محترم توجه داشته باشند فرآیند جانمایی آنلاین از تاریخ ۱ شهریور‌ماه فعال شده و غرفه ها قابل ثبت خواهد شد

متراژ : 93 متر مربع

توجه : همه قیمت ها به صورت علی الحساب میباشند.

737,757,600 891,207,600