شرکت های محترم توجه داشته باشند فرآیند جانمایی آنلاین از تاریخ ۱ شهریور‌ماه فعال شده و غرفه ها قابل ثبت خواهد شد

متراژ : 38 متر مربع

نوع غرفه: پیش ساخته

توجه : همه قیمت ها به صورت علی الحساب میباشند.

370,181,600