شرکت های محترم توجه داشته باشند فرآیند جانمایی آنلاین از تاریخ ۱ شهریور‌ماه فعال شده و غرفه ها قابل ثبت خواهد شد

متراژ : 30 متر مربع

نوع غرفه: زمین خام

توجه : همه قیمت ها به صورت علی الحساب میباشند.

244,896,000