شرکت های محترم توجه داشته باشند فرآیند جانمایی آنلاین از تاریخ ۱ شهریور‌ماه فعال شده و غرفه ها قابل ثبت خواهد شد
توجه : همه قیمت ها به صورت علی الحساب میباشند.

306,237,500